Maciel, I., L. Ciríaco, and C. Santos. “‘CORTEI O CABELO OU TIVE O CABELO CORTADO?’: CORPUS-BASED ANALYSIS FOR THE CAUSED-ACTION CONSTRUCTION IN BRAZILIAN PORTUGUESE”. 2022. SciELO Preprints, 8 Aug. 2022, https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.4476.