Maciel, I., Ciríaco, L. and Santos, C. (2022) “‘CORTEI O CABELO OU TIVE O CABELO CORTADO?’: CORPUS-BASED ANALYSIS FOR THE CAUSED-ACTION CONSTRUCTION IN BRAZILIAN PORTUGUESE”, SciELO Preprints [Preprint]. doi:10.1590/SciELOPreprints.4476.