Zhu, Juanjuan, Wei Zhou, Mingyu Zhou, Yang Liu, Jing Yang, Haiyang Li, and Xueke Zhao. 2020. “Clinical Characteristics and Therapeutic Procedure for a Critical Case of Novel Coronavirus Pneumonia Treated With Glucocorticoids and Non-Invasive Ventilator Treatment”. SciELO Preprints. https://doi.org/10.1590/0037-8682-0227-2020.