[1]
Maciel, I., Ciríaco, L. and Santos, C. 2022. “CORTEI O CABELO OU TIVE O CABELO CORTADO?”: CORPUS-BASED ANALYSIS FOR THE CAUSED-ACTION CONSTRUCTION IN BRAZILIAN PORTUGUESE. SciELO Preprints.